Referenser


 Exempel på uppdrag.

Systemering, konstruktion och verifiering av en enhet som tar emot data via 24 fiberkanaler, sorterar om, utför signalbehandling och buffrar data samt levererar ut data på 256 analoga utgångar. Datatakten är upp till 24 Gb/s kontinuerligt och buffringskapaciteten är 16 Gbyte. Enheten innehåller totalt 23 FPGA-kretsar. Stor omsorg ägnades funktioner för felhantering och för att göra konstruktionen verifierbar och den färdiga enheten testbar.

Systemering, delkonstruktion och verifiering av en FPGA för snabb digital signalbehandling. Signalbehandlingen består i huvudsak av en FFT-beräkning, omvandling av resultatet till polär form och logaritmering av amplitudvärdena. Prestandakraven var sådana att ingen mikroprocessor- eller DSP-lösning var möjlig, men med en FPGA kunde kraven uppfyllas.

Systemering, konstruktion och verifiering av ett kretskort som samlar in och digitaliserar mätdata i en miljö med stora elektriska störningar. Kortet triggas och skickar digitala data via optofiber. En CPLD hanterar kommunikationen över fibern och styr A/D-omvandlaren. Kortet levererar upp till 1 Msamples/s, 16 bitar, och bruset är under 2 LSB (rms).