Tjänster


C J Hartman Elektronik erbjuder konsulttjänster genom alla faser i produktutvecklingen från idéstadiet och förstudier till konstruktion och verifiering inom följande områden:

  • FPGA
  • Digital och analog elektronik
  • Mätteknik
  • Signalbehandling
  • Reglerteknik